Neutralizator zapachów do butów do szybkiego marszu

Ref :
8336464
Mocne strony
Ciesz się treningiem szybkiego marszu dzięki neutralizatorowi zapachów do butów marki Newfeel, który nie maskuje brzydkich zapachów, ale je eliminuje pozostawiając świeży zapach w butach.
19,99 zł*

CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie :
do neutralizowania brzydkich zapachów i zapewnienia butom świeżego zapachu.
Gwarancja
2 lata

PORADY

Instrukcje dotyczące przechowywania
Zbiornik ciśnieniowy: może wybuchnąć pod wpływem ciepła. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier, otwartego ognia i ciepłych powierzchni Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Ograniczenia dotyczące stosowania
Niebezpieczny. Należy stosować się do zaleceń. Łatwopalny.

DODATKOWE INFORMACJE

Zasady użytkowania
Używać tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Aplikować krótkimi naciśnięciami, należy unikać długotrwałego rozpylania. Nie należy używać do celów innych niż te, dla których jest przeznaczony. Najpierw najpierw zrobić próbę na niewidocznej części produktu.
Zalecenia dot. użytkowania
Rozpylić spray w przewiewnym pomieszczeniu w odległości 20 cm od produktu.
W przypadku spożycia
Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności
Stałe wystawianie się na działanie produktu może spowodować wysuszenie lub pękanie skóry. Wdychanie oparów może powodować senność i zawroty głowy. Używać i przechowywać z dala od ognia i iskier, źródła ciepła lub działającego sprzętu elektronicznego. Nie palić. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych ciał. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą. Nie przekłuwać i nie palić nawet po zużyciu.
GORA STRONY